en-Zelené krmení i v zimě - revoluce ve výživě 

05/11/2018

MVDr. Lukáš Hlubek

Bon Lait připravuje projekt na tzv. hydroponickou plantáž. V sezóně máme naše zvířata uvnitř i na pastvě,  v zimě jsme však, stejně jako většina farmářů odkázání na sušená krmiva a konzervovaná objemná krmiva. Tato technologie by nám ale umožnila krmit čerstvým, zelený krmením 365 dní v roce.

Nejčastější používanou rostlinou pro přípravu čerstvého objemu je ječmen, klíčený 6-8 dní. Drtivá většina studií porovnává hydroponický klíčený ječmen oproti suchému zrnu ječmene. Nahrazuje tedy v krmné dávce suché zrno zelenou rostlinou. Naše strategie je jiná, spočívá v myšlence nahradit hydroponicky klíčeným ječmenem část konzervovaných objemných krmiv.

Prostřednictvím hydroponického pěstování čerstvé zelené hmoty je možno získávat denně kvalitní, chutné objemné krmivo. Tato produkce je zcela nezávislá na klimatické situaci, ročním období apod. Není nijak vztažena k vlastnictví půdy a její jakosti. Osivo pro hydroponickou plantáž (zejména ječmen) je výhodnější kupovat na volném trhu a využívat cenové výkyvy. Hydroponická plantáž zaujímá v rámci areálu farmy zlomek plochy oproti skladovaným objemným krmivům. Přibližně 40 tun krmiva v hydroponické plantáži a příslušném sile na osivo je ekvivalentní 2000 tunám objemných konzervovaných krmiv skladovaných v areálu farmy.


Jaké jsou výhody?

Chutnost a zkrácení doby zdržení v bachoru: Vynikající chutnost zeleného ječmene, vysoká stravitelnost a rychlé pasážování bachorem zvyšují u zvířat denní příjem sušiny. Většina autorů se shoduje na zvýšení příjmu sušiny okolo 10%. Takový efekt je u zvířat s velmi vysokou úrovní mléčné produkce fantastický. Pokud by se na našem stádě 500 koz s užitkovostí 4,1 litru zvýšila užitkovost o 10%, pak se roční tržba za mléko zvýší o 48 000 Euro. Přitom náklady na krmivo představují 36% ceny mléka, tedy zisk naroste o 30 700 Euro/rok. To je 30% pořizovací ceny technologie hydroponické plantáže.

Nezávislost na držbě půdy: Mnoho malých zemědělců se cítí v rozvoji své farmy limitováno vlastní výměrou zemědělských pozemků. Díky hydroponii mohou provozovat vysokoprodukční mléčnou farmu bez jediného hektaru půdy. Anebo mohou také výrazně zjednodušit svou rostlinnou výrobu, na svých pozemcích pěstovat ve službách ječmen, a využít produkci zrna do hydroponie a slámu na stlaní a krmení. Získaný čas je pak možno věnovat zvířatům.

Nezávislost na počasí: Hydroponické plantáže jsou populární zejména v oblastech se suchým klimatem (Arizona, Texas, Austrálie, Alžír...) kvůli neobyčejné hospodárnosti s vodou. Na výrobu zeleného ječmene v hydroponii vystačí cca 3% vody potřebné k pěstování na poli. Ovšem i v našich podmínkách je nezávislost jakosti krmiva na počasí ohromným přínosem. Zhruba 1x za 3 roky je tzv "špatný rok" (sucho, mokro, zima, horko...). Tedy dlouhodobě to znamená 30% pravděpodobnost na produkci objemného krmiva v horší jakosti.

Nezávislost na zemědělské mechanizaci: Je starou pravdou, že malí zemědělci pracují celý život na stroje. Finanční, úvěrová a provozní zátěž na pořízení a provozování moderní zemědělské techniky je pro malého rolníka nesmírně vyčerpávající. Zároveň bývá drahá technika vytížena pouze několik hodin denně. Nákup nových strojů má smysl pouze na velkých farmách. Osvobození se od vlastnictví takové mechanizace je cestou jak skutečně investovat do technologií živočišné výroby.

Úspora skladovací kapacity: Sklady krmiv a jejich konzervace jsou nenápadnou ale obrovskou položkou v rozpočtu farmy. Vybudování nových silážních jam stojí stejné peníze jako stavba nové stáje. Obojí je však potřebné. Za využití hydroponie je možno téměř všechny objekty použít pro ustájení zvířat a produkci. Obrovské plochy pro skladování krmiv je možno využít jinak.

Jak vypadá hydroponická plantáž?

Udělejte si představu z videa jednoho z výrobců United Fodder Solution automatic paddoc: