Čisté a kvalitní mléko Bon Lait

23.10.2018

MVDr. Lukáš Hlubek - garant kvality Bon Lait

Bon Lait Gurmánská mlékárna
Bon Lait Gurmánská mlékárna
Vysoká kvalita mléka Bon Lait není dána jen chovem francouzských koz a ovcí, které jsou speciálně vyšlechtěno k tomu, aby dojily mléko s minimálním nebo téměř žádným aroma.

Svou roli hraje více faktorů. Dalším důležitým faktorem je vysoká úroveň hygieny a čistoty.

"Náš proces získávání a zpracování mléka se vyznačuje zejména vynikající úrovní hygieny. K dojení používáme kvalitní americkou dojírnu značka BauMatic a dojení probíhá dvakrát denně. Mléko je po nadojení zchlazeno zhruba za 3 minuty na 4 °C, čímž dosahujeme vynikající bakteriologické kvality mléka. I po sedmi dnech skladování v tanku PH mléka neklesá, mléko je neobyčejně stabilní díky mikrobiologické čistotě. Na mytí dojírny a tanků denně spotřebujeme 800 litrů horké vody, hygiena je základ všeho."

Z dojírny putuje mléko potrubím do chladicích tanků a odsud do mlékárny k dalšímu zpracování, anebo se přečerpá do cisteren, ve kterých se mléko přepravuje k zákazníkům.